Organisationsutveckling / Verksamhetsutveckling

Framgångsrik organisationsutveckling eller verksamhetsutveckling är konkret och målinriktad. Vi jobbar med mjuka värden, coachning av ledare och teambuilding. Men i grund och botten är arbetet meningslöst om det inte finns en tydlig strategi med mätbara punkter. Därför är vårt viktigaste bidrag inom verksamhetsutveckling att ta fram en strategi med tydliga mål och delmål.

Vad ingår i tjänsten organisationsutveckling?

Ofta jobbar vi med att stärka enskilda ledare att bli trygga i sitt ledarskap. Den tryggheten handlar dels om att lyssna in medarbetarna och styra verksamheten efter expertis, och dels om att våga ta obekväma beslut.

Inom organisationsutveckling är det viktigt att få en bild av de olika personerna. Vilka är de och vilka styrkor/begränsningar har de? Hur kan de utvecklas för att gynna organisationen? Genom att identifiera detta får vi en bra grund för få olika personligheter att fungera ihop, samtidigt som vi säkerställer att rätt person har rätt uppgift. Varje viktigt område behöver vara bemannat – något som många organisationer missar om det råder för mycket konsensus i organisationen. 

Vilka metoder används för att utveckla en verksamhet?

För oss som verksamhetsutvecklare är det viktigt att använda metoder och arbetssätt som det finns evidens och forskning kring. Vi är av den bestämda uppfattningen att skapa värde inte sker genom gissningar. Vi använder TotalSDI, en modell som kartlägger verksamheter utifrån drivkrafter hos medarbetarna. TotalSDI kräver certifiering. Du kan läsa mer om TotalSDI här.

Behöver ni stöd i arbetet med utvecklings-och förändringsfrågor eller i ert kvalitetsarbete? Kanske har ni något som behöver följas upp, utvärderas, skrivas, sammanställas som ni inte själva hinner med! Vi anpassar våra verktyg utifrån era behov. Hos våra konsulter finns både den teoretiska och praktiska kunskapen som behövs för att nå ett värdeskapande resultat.