Verksamhetsutveckling

Behöver ni stöd i arbetet med utvecklings-och förändringsfrågor eller i ert kvalitetsarbete? Kanske har ni något som behöver följas upp, utvärderas, skrivas, sammanställas som ni inte själva hinner med!

Vi har kompetensen för att arbeta tillsammans med er i dessa frågor och kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning från start till mål!

Vi anpassar våra verktyg utifrån era behov och hos våra konsulter finns både den teoretiska och praktiska kunskapen som behövs för att nå ett värdeskapande resultat.

För oss är det viktigt att använda metoder och arbetssätt som det finns evidens och forskning kring. Detta kombinerat med våra konsulters praktiska erfarenhet inom olika områden gör att vi tillsammans med er kan skräddarsy lösningar utifrån era behov!

Vill du veta mer?

Vi kan ge stöd i:

 • Kvalitetsledning

 • Förändringsledning

 • Förbättringsarbete

 • Övergripande strategisk styrning

 • Verksamhetsplanering

 • Mål-och resultatstyrning

 • Organisationsutveckling

 • Systematisk arbetsmiljöarbete

 • Rehabilitering

 • Rekrytering och introduktion av nya medarbetare

Vi kan genomföra

 • Utredningsuppdrag (både små och stora)

 • Administrativa stöduppdrag såsom sammanställning av material, enkäter samt författande av rapporter, nyhetsbrev med mera

 • Uppföljningar av verksamheten

 • Översyner inom olika områden

 • Utvärderingar inom olika områden

 • Kartläggningar inom olika områden