Uppmuntra det som är bra

Uppmuntran behöver vi alla ibland, i form av några vänliga ord eller konkret återkoppling på det vi gjort. Att berättar för andra vad du ser eller tycker att det gör bra kräver inte så mycket av dig men kan betyda mycket för den andra personen. Ett gott bemötande och ett tack kan göra att en annan människa får en god känsla och att tala om vad det var som de gjorde som var särskilt bra eller särskilt hjälpsamt för dig kan skapa en känsla hos dig som räcker länge.

Mitt tips till dig är att pröva att reflektera över vad andra gör för dig som du uppskattar särskilt mycket och träna på att ge dem konkret feedback på det.

  1. Fundera över vad det är som var särskilt bra och varför det var särskilt bra
  2. Berätta sedan för den andra personen vad det var du uppskattade och varför du uppskattade det eller vad det var som var bra och varför du upplevde det som bra och på vilket sätt det eventuellt hjälpte dig.

Min erfarenhet är att det känns rätt bra i en själv när man gett feedback, uppskattning eller uppmuntran till någon annan. Så förutom att ge en god känsla till någon annan skapas en god känsla hos den som ger feedback, uppskattning eller uppmuntran.

 

Vid pennan

VD Anna-Karin Olsson