Trivsel på jobbet med vår hjälp

Trivsel på jobbet är något som såväl medarbetare som organisation / företag vinner på. Förena en bra struktur och ekonomi med mjuka värden och personligt välbefinnande för att få en framgångsrik organisation. Vi hjälper er att ta fram en strategi med tydliga mål och delmål.

Trivsel på jobbet – ett resultat av framgångsrikt arbete

För att dina medarbetare, och du, ska trivas på jobbet krävs förbättringar på flera fronter. Det handlar dels om att vi stärker enskilda ledare och gör dem mer lyhörda, beslutsförmögna och orädda – och dels att få varje medarbetare att känna sitt eget värde.

Har ni rätt person på rätt plats inom organisationen? Även detta är väldigt viktigt för att skapa jobbtrivsel. Vi är vana vid att ta fram varje persons profil, styrkor och behov. Utifrån detta vet vi sedan vad var och en behöver, och kan föreslå de justeringar som behövs. Genom detta arbete skapas en känsla av förståelse och mening.

Bra stämning på jobbet med rätt metoder

Vi använder vetenskapligt belagda modeller inom vårt arbete. TotalSDI är grundläggande för vårt arbete. Modellen kartlägger verksamheter utifrån drivkrafter hos medarbetarna, något som borgar för en bra stämning på jobbet. TotalSDI kräver certifiering, något som bevisar dess seriositet. Självklart har vi på Akodo denna certifiering. 

Den som vill skapa verkligt värde kan inte gissa, anser vi. Det är också därför vi väljer de metoder och modeller vi gör. Hos våra konsulter finns både den teoretiska och praktiska kunskapen som behövs för att nå ett värdeskapande resultat. Ta stöd i detta viktiga arbete – kontakta oss här redan idag.