Ständiga förbättringar

Jag upplever att det är lätt att missa utvärdering och uppföljning, både i stort och i smått. Och hur kan jag eller vi i företaget då lära oss att göra bättre nästa gång? Att reflektera över sig själv och. det man gör är både nyttigt men kan också vara jobbigt. Jag försöker komma ihåg att ta en stund efter möten för att reflektera kring hur mötet gick, om det blev som jag tänkt och vad jag kunde gjort annorlunda. Att arbeta med ständiga förbättringar och våga pröva olika sätt att lösa uppgifterna på är ett bra sätt att fånga både det som går bra men också våga vara i det som inte blev så bra. Det är så vi lär oss tänker jag-vi vågar och prövar och lär oss sedan av både det som gick bra och det som gick dåligt.

Så släng er ut i sommaren och tillåt er själva att pröva mer, följa upp mer, ändra det som inte fungerade och pröva på nytt.

Vid pennan

VD Anna-Karin Olsson