Lång erfarenhet – nöjda kunder!

Vi har varit med i gemet under en väldigt lång tid nu och samlat på oss mänger av lyckade projekt och nöjda kunder. Här kan ni läsa ett axplock från vad våra kunder säger om oss.

null
”Anna-Karin Olsson, Bemanning och Utveckling i Orsa AB, har utfört arbete åt socialförvaltningen i Mora under 2017. Anna-Karin har varit ledningsstöd men även chef på olika nivåer i förvaltningen. Hon klarar allt från förvaltningschef till enhetschef. Anna-Karin har jobbat med verksamhetsutveckling och samtidigt genomfört effektiviseringar vilket resulterat i en förbättrad ekonomi med bättre kvalitet. Nyckeln i alla förändringsprocesser hon genomför är delaktighet och tydlighet. Anna-Karin har även genomfört utredningsuppdrag ex. kring LOV/LOU samt organisationsutredningar”

Anna-Lena Hållmats Bergvik

null
Ett mycket ödmjukt tillvägagångssätt, men med tydlighet och konstruktiva förslag på förändring. Mycket kunniga på det som uppdraget omfattade. De har skapat förståelse för förändring. Som det verkar, har ingen känt sig ”trampad på tårna”. De skapade delaktighet hos hela gruppen. De lyssnade på alla och såg möjligheter. De har pekat på områden som måste förändras och detta på ett sätt som ingen kan ifrågasätta. Förståelsen har varit mycket stor.

Carin Fredlin

Sektorchef, Lärande och stöd

Leksands kommun