Ledning / styrning

Behöver du stöd i målstyrning kopplat till ekonomi? Känner du dig osäker på hur du ska göra för att lyckas med implementering? Behöver ni klargöra roller och ansvarsområden på olika nivåer för att få en tydligare ledning och styrning?

Vi kan vara ett stöd i arbetet!

Vår utgångspunkt är styrkor, överdrivna styrkor, nuläge och önskvärt läge. Vi kan utifrån detta erbjuda workshops, utveckling av ledarskap- och medarbetarskap, utbildningar, praktiska övningar och för de riktigt modiga har vi även möjlighet att erbjuda skuggning och observation.

Tillsammans med er arbetar vi fram utvecklingsplaner både på individuell- och på gruppnivå med fokus på att skapa uppskattande arbetsmiljöer, uppskattande ledning och styrning med uppskattande ledarskap-och medarbetarskap.

Att finnas till för råd och stöd under hela processen är en självklarhet för oss! 

Vi som konsulter kan på uppdrag även bistå verksamheten som:
  • 1:e socialsekreterare
  • Gruppledare
  • Enhetschef
  • Sektionschef
  • Förvaltningschef
  • Interimchef
  • Projektledare
  • Förändringsledare

Vill du veta mer?