Ledarskapets betydelse för motivation och utveckling

Som ledare vill jag att alla medarbetare ska känna sig motiverade och ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, varje dag. Det blir mycket roligare då och verksamhetens resultat blir bättre. Det är viktigt att stanna upp, då och då, och fundera över såväl det privata som det arbetsrelaterade livet. Ska det vara så här? Blir det inte roligare än så här? Ska jag inte åstadkomma mer?

Att få möjlighet till utveckling individuellt och i grupp är viktigt, liksom att du själv får vara med och bestämma hur och vad.

Jag vill uppmuntra dig som leder andra att avsätta tid för att ta reda på vad dina medarbetare drivs av och vad som motiverar dem. När du vet de kan du hjälpa dem att få syn på vad det själva kan göra för att utvecklas. Så mitt tips till dig är att:

1. Utmana dina medarbetare att pröva nya arbetsuppgifter eller låt dem pröva arbetsuppgifter som utgår från deras drivkrafter

2. Ställ frågor till var och en av dina medarbetare som handlar om drivkrafter, motivation och varför hen går till jobbet varje dag.

När du gör detta är du med och skapar motivation och meningsfullhet samtidigt som svaren på frågorna ger dig bättre möjligheter att skapa förutsättningar för dina medarbetares personliga utveckling. Det du ger kommer du att få tillbaka tusenfalt.

Anna-Karin Olsson

VD/ Utvecklings- och förändringsstrateg