Läs mer om hur man mäter socialt arbete

Therese Eriksson på AKODO

Therese Eriksson, en av våra konsulter har publicerat en vetenskaplig artikel som handlar om möjligheterna att mäta resultat i socialt arbete. Resultatet visar att mätning av resultat i socialt arbete väcker motstridiga känslor för den professionelle utifrån att fokus ofta är på kvantitativa resultat. Denna kunskap är viktigt att ha med sig när man arbetar med att skapa hälsofrämjande arbetsmiljöer.

Vill du läsa mer hittar du artikeln här:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2156857X.2020.1750466