Vad våra kunder säger om oss

Vansbro kommun är kund hos Akodo
”Socialtjänsten i Vansbro kommun har tagit hjälp av AKODO AB både vad gäller bemanning och verksamhetsutveckling och har i båda fallen upplevt att vi fått hög kvalitet på de tjänster vi upphandlat.”

Elisabeth Hekkala
Socialchef

Vi erbjuder ledarskapsutbildningar

Jag har uppskattat att det funnits en nyfikenhet och lyhördhet för det vi beskrivit. Att det sedan genomlysts och presenterat på ett professionellt sätt till både handläggare och chefer tillsammans. Det är annars lätt att känna att man bär”skulden” som handläggare men nu lades ansvaret fram på ett tydligt sätt inför alla.

Medarbetare i en kommun vid utvärdering

Vi erbjuder ledarskapsutbildningar
Omfattningen, att vi fått synpunkter på detaljnivå som tex förbättringar kring journalanteckningar till förslag på ändringar i den övergripande budgeten för området. Genomgångarna har varit bra och vi har fått information löpande om vad konsulterna sett och vad som kommer lyftas i rapporten. Även bra att ingen hängs ut i exempel som tas utan att tankesättet är att vi alla gör misstag och kan lära oss av dem.

Medarbetare i en kommun vid utvärdering

Vi erbjuder ledarskapsutbildningar
Strukturerat arbete samt att de framfört de brister som identifierats respektfullt men ändå tydligt. Påvisade brister har tydligt kopplats till gällande lagstiftning.

Medarbetare i en kommun vid utvärdering 

Vi erbjuder ledarskapsutbildningar
Jag tror att om vi nu får förutsättningar att arbeta med detta så kommer det att göra stor skillnad på flera sätt i vår organisation. Ni har pekat på brister uppifrån och ner vilket förutsätter att vi alla tillsammans jobbar åt samma håll och att alla är lika viktiga.

Medarbetare i en kommun vid utvärdering