Isberg, vad finns egentligen under vattenytan?

Hur lätt är det inte att gå vilse i djungeln om man inte är uppmärksam på terrängen. Ingen av oss kan veta om fel spår egentligen kanske blir bättre än rätt spår. Saker och ting kan ses på flera riktiga sätt och även om man försöker se helheten är det lätt att hamna i en situation där det egna synsättet är det som gärna framhålls som det rätta.

Därför är det viktigt att lyfta fram alla perspektiv, alla berättelser och alla versioner. Utifrån det kan man sedan  skapa gemensamma berättelser och en gemensam utgångspunkt för fortsatt arbete. Tanken om respekt och ödmjukhet föds i samma stund som tanken om att allt kan ses på flera viktiga och riktigt viktiga sätt. I varje beskrivning finns flera andra möjlighet beskrivningar utelämnade. Det finns med andra ord alltid mer att se än det jag ser. Som ett isberg där vi bara ser toppen och där vi liksom Titanic, vilken sekund som helst kan stöta mot det som ligger där under vattenytan. Det där som vi inte ser.

Så, fundera ett slag över hur drivkrafter, perspektiv, förhållningssätt och antaganden påverkar dig och därigenom även alla du möter i din vardag.

Vad finns under din yta som andra inte ser men som kanske behöver flyta upp för att underlätta förändrings-och förbättringsresan?  Hur kan vi lära känna på vilket sätt det påverkar oss själva och andra, det där som är dolt och som ändå har effekt och påverkan på det som syns? Vad driver mig att vara mer engagerad? När loggar jag ut? Vad driver andra att vara mer engagerade? Vad får andra att logga ut?

Många riktigt viktiga filosofiska frågor att fundera över för den som vill lyckas med att utveckla en verksamhet.

Vid pennan

Therese Eriksson, Utvecklingsstrateg