Hur lång tid tar det att förändra?

Ni som känner mig vet att jag inte har speciellt stort tålamod oavsett vad det gäller. När vi nu i AKODO arbetat mycket med förändringar i olika verksamheter och förstår hur lång tid det tar så förstår ni vilken utmaning jag har i detta. Upp till 4 år kan det ta innan en större förändring är genomförd. Det gäller då att hålla i och hålla ut.

Många organisationer startar upp ett förändringsarbete genom att ta ut färdriktningen och sedan agerar man. Det man ofta missar är det första viktiga steget som handlar om att förbereda det man skall göra genom att planera. Många gånger i mitt arbete som chef så går jag direkt på det som skall göras utan att planera, i och med att jag drivs av resultat. Ibland innebär det att det till och med blir sämre än innan.

Vad, hur, när och vem gör vad är viktiga frågor liksom att identifiera vilka frågor som behöver besvaras för att  det fortsatta arbetet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Planen skall vara ständigt närvarande samt följas upp kontinuerligt och revideras när det behövs.

Mitt tips är att ni lägger tid på detta och gör det tillsammans i organisationen. Då har ni också också startat upp införandet. Låt andra vara delaktiga så blir det så mycket bättre. De flesta tar då större ansvar för det som skall genomföras och är med och driver.

Anna-Karin Olsson

VD/Utvecklings- och förändringsstrateg