Genomlysning av din verksamhet – utifrån evidensbaserad kunskap

Bli mer effektiv, få en organisation där medarbetarna trivs och få ordning på den ekonomiska situationen. Med vår hjälp får du koll på läget och konkreta förslag på vad som kan göras för att förbättra situationen.

Varför fungerar det inte? 

Det är sällan uppenbart varför en organisation inte fungerar. Med vår metod görs en genomlysning av verksamheten utifrån evidensbaserad kunskap. Slutresultatet är en rapport med förslag på åtgärder.

Vad är det som brukar vara fel?

Symptomen för en icke-fungerande organisation är likartade. Vantrivsel bland medarbetarna, sjukskrivningar, ineffektivitet och en kommunikation som inte leder till önskat resultat. I slutändan syns detta i ekonomin. Det här är något som bäst löses med en extern part. Vi kommer in med ett utifrånperspektiv, och ser det som annars kan missas. 

Hur kan vi hjälpa till?

Vi har lång erfarenhet av organisationsutveckling och arbetar utifrån vetenskapligt belagda metoder. Utifrån frågeställningar från våra kunder ser vi över deras verksamhet, med syfte att effektivisera och få organisationen att prestera väl. Detta görs utifrån rådande lagkrav, och kundens målsättningar.