Förbättringar av arbetsplats som gör skillnad

Förbättringar av arbetsplatsen är ett bra sätt för att skapa trivsel, som alla medarbetare vinner på. Med vår hjälp får du hjälp med de mjuka värdena genom coaching och teambuilding, men vi är även experter på “hårda värden” som ekonomi och organisationsstrukturer. Vårt viktigaste bidrag inom detta är att ta fram en strategi med tydliga mål och delmål.

Så gör vi förbättringar av arbetsplats

För att göra en arbetsplats bättre gäller det att arbeta med flera delområden. Vi stärker enskilda ledare och gör dem mer trygga i sitt ledarskap, något som handlar om förbättra dem inom organisationsstyrning och beslutsfattande. Men även att vara förmögna att hantera sina medarbetare på ett bra sätt.

Det är väldigt viktigt att få en bild av de olika personerna på arbetsplatsen. Vilka är de och vad behöver de? Genom att identifiera detta får vi en bra grund för få olika personligheter att fungera ihop. En annan viktig aspekt är att vi samtidigt kan säkerställa att rätt medarbetare har rätt uppgift inom organisationen.

Metoder för att få en bättre arbetsplats

För oss som företag inom organisationsutveckling är det avgörande att de metoder och arbetssätt som används av oss har evidens och forskning kring. Den som vill skapa verkligt värde kan inte gissa, anser vi. Bland de metoder och teorier som används är TotalSDI grundläggande. Detta är en modell som kartlägger verksamheter utifrån drivkrafter hos medarbetarna. TotalSDI kräver certifiering, något som vi självklart har. 

Hos våra konsulter finns både den teoretiska och praktiska kunskapen som behövs för att nå ett värdeskapande resultat. Ta stöd i detta viktiga arbete – kontakta oss här redan idag.