Effektivare organisation med Akodo

En effektivare organisation levererar inte bara bättre ekonomiskt, utan skapar också större trivsel bland medarbetarna. Vi på Akodo jobbar med verksamhetsutveckling, och ser till så att företag och organisationer får de verktyg de behöver. Kontakta oss för att få hjälp du med.

Så ger vi dig en effektivare organisation

För att få till stånd en förändring som vässar organisationen, behöver vi göra flera typer av åtgärder. Det handlar dels om de enskilda ledarna, som både behöver stärkas i sitt beslutsfattande och i sin förståelse av medarbetarna och hanteringen av dessa. Dels handlar det om att ta kontroll över ekonomin och strukturen i organisationen.

När det gäller enskilda medarbetare är det viktigt med trivsel, och att rätt person sitter på rätt plats. Detta i sig ökar effektiviteten i organisationen. Vi är vana vid att ta fram varje persons profil, styrkor och behov. Utifrån kunskap om detta kan vi föreslå de justeringar som behövs.

Vetenskapliga metoder för effektivitet

I vårt arbete används vetenskapligt belagda metoder. TotalSDI är en viktig grund för allt vårt arbete. TotalSDI handlar om att kartlägga en organisation utifrån drivkrafter hos medarbetarna. Denna metod kräver certifiering. Självklart har vi på Akodo denna certifiering. 

Den som vill skapa verkligt värde har inte råd att gissa. Det är därför vi väljer de metoder och modeller som används. Våra konsulter har både den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att nå ett resultat som gör din organisation effektiv. Ta stöd i detta mycket viktiga arbete – kontakta oss här redan idag.