Det mellanmänskliga mötet

 

Ett samtal mellan två människor, ansikte mot ansikte. En nyfikenhet inför den person du har framför dig. Ibland blir det så tydligt vad det var som en gång lockade mig att arbeta med människor. Det var det mellanmänskliga mötet och kraften som ligger i mötet mellan människor.

Vad jag önskar att vi prioriterade lite mer av de mellanmänskliga mötena i vår vardag, mellan chefer och medarbetare, mellan chefer och chefer och medarbetare emellan. Tid att stanna upp och ärligt och ödmjukt lyssna på en annan människa. Utan att tro oss veta. Utan att tänka att vi vet vad den andra människan tänker, gör eller har för avsikter. Bara vara närvarande i mötet.

För mig som arbetar med utveckling-och förändringsledning i min vardag är det så tydligt att det är i det mellanmänskliga mötet mellan människor som den verkliga kreativiteten skapas. Kreativiteten som steg för steg tar oss mot vårt önskvärda läge.

Så hur skapar vi arbetsmiljöer där människor får vara människor, med allt vad det innebär? Hur skapar vi miljöer där misslyckanden och misstag är guld?

Några första små steg kan vara att:

  • skapa miljöer som välkomnar att människor uppmärksammar det som inte fungerar
  • skapa miljöer där misstag och misslyckande är lärande och utveckling
  • skapa miljöer där ingen tvingas vara någon annan än den man är för att passa in

Vid pennan

Therese Eriksson, Utvecklingsstrateg