Delaktighet och ansvar

De flesta vill vara delaktiga och ta ansvar för och i sitt arbete.

Hur kan jag som ledare göra detta på ett bra sätt?

Jag tror att det är jätteviktigt att lyssna på medarbetarnas förslag och uppmuntra dem att själva ta ansvar för att lösa det de önskar genomföra, både i det stora och i det lilla.

Min uppgift som chef är att möjliggöra, motivera och driva verksamheten framåt och för mig sker detta arbete bäst genom mina medarbetare. Jag har verkat som ledare under en lång tid och jag har funnit att det som fungerat bäst för mig är att prestigelöst och tillsammans med medarbetarna ta ut riktningen för verksamheten. Det är sedan mycket lättare att lämna över till medarbetarna att lösa hur man bäst styr i den valda riktningen och det brukar alltid bli så mycket bättre när medarbetarna får vara delaktiga i både det lilla och det stora. Jag tycker inte att det har fungerat så bra att som ledare vara med och detaljstyra. Att lämna över till medarbetarna kräver mycket mod för det blir inte på mitt sätt men det blir på ett annat sätt och oftast på ett bättre sätt än om jag själv kommit med lösningen. Detta förutsätter förstås att jag som ledare finns nära verksamheten som stöd och möjliggörare

Vid Pennan

VD Anna-Karin Olsson