Situationsanpassad handledning

Behöver du stöd och hjälp att formulera och hitta vägar för att uppnå mål eller önskvärda lägen?

Vi kan erbjuda coaching, rådgivning och handledning till individer, grupper och organisationer i syfte att lära ut nu kunskap och tillgodose utveckling på individuell-: grupp-och organisationsnivå. Frågor, lyssnande, reflektioner och feedback är några av våra ledord i coaching/handledningssituationer.

Målet är att ge stöd, utrymme och verktyg för utveckling med utgångspunkt i styrkor och kompetens så att individen-, gruppen-, eller organisationen själva kan hitta lösningen på de frågor, problem eller svårigheter som finns.

Vi har också möjlighet att utgöra mentorsstöd till nyanställda inom ramen får våra konsulters yrkeserfarenhet. I dagsläge kan vi erbjuda mentorskap till nyanställda enhetschefer, ledare, kuratorer, verksamhetsutvecklare, projektledare samt verksamhetsutvecklare.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Vill du veta mer?