Läs mer om hur man mäter socialt arbete

Therese Eriksson, en av våra konsulter har publicerat en vetenskaplig artikel som handlar om möjligheterna att mäta resultat i socialt arbete. Resultatet visar att mätning av resultat i socialt arbete väcker motstridiga känslor för den professionelle utifrån att fokus ofta är på kvantitativa resultat. Denna kunskap är viktigt att ha med sig när man arbetar…