Effektivitet

Intressant rapport gällande effektivitet i landets kommuner, detta gäller även all annan verksamhet i våra kommuner. Gör vi rätt saker på rätt sätt i rätt tid? Jobbar vi med förbättringar och tittar på oss själva, allt vi gör kan vi alltid göra bättre. https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/mindrekommunerharmereffektivagrundskolor.36872.html

Det tar 90 dagar att lära sig en vana men bara några timmar att falla tillbaka i det gamla

I de mest märkligaste stunderna dyker de parallella spåren upp, de som vindlar runt i hjärnans alla hålrum på sitt alldeles egna sätt. Jag, en inbiten landsvägscyklist sedan 7 år tillbaka vilket innebär att handbroms och cykelskor, det vill säga att jag sitter fast i pedalerna. Jag kan nog inte betona hur mycket hjälp jag…