Bemanning

Förstärk din organisation med erfarna chefer, verksamhetsutvecklare och socionomer. Vi anpassar vårt erbjudande efter ditt behov. En vanlig lösning är att vår personal går in och styr verksamheten, parallellt med nuvarande ledare, tills ett fungerande arbetssätt och kommunikation är på plats. Därefter blir det enklare för en chef att ta över ledningen. Vi hyr även ut erfarna socionomer för tillfälliga behov, eller under längre perioder.

Varför ska vi anlita er som chef eller socionom?

Vi får ordning på ekonomin, lagandan och hjälper er staka ut vägen för fortsatt organisationsutveckling. Detta med evidensbaserade metoder, som är grundade i forskning. Vi har tillsammans med medarbetare och chefer/ledare styrt upp och strukturerat trassliga verksamheter och ohållbara ekonomiska situationer. Med vår kompetens och vetenskapligt förankrade metoder har vi även identifierat olika behov hos medarbetarna, och fått dem att fungera bättre ihop. Våra erfarenheter kommer främst från offentlig verksamhet. 

Vi går in som konsult i din organisation och styr upp den

Vi som konsulter kan på uppdrag bistå verksamheten som:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Kommunchef
 • Kurator
 • Socionom
 • 1:e socialsekreterare
 • Gruppledare
 • Enhetschef
 • Sektionschef
 • Förvaltningschef
 • Interimchef
 • Projektledare
 • Förändringsledare

Lång erfarenhet och vetenskapliga metoder

Vår långa erfarenhet och vetenskapligt belagda metoder i kombination med rak och ärlig attityd har en tendens att göra positiv skillnad i vilken organisation som helst. Vi är inte rädda för att ge kritiska (men nödvändiga) utlåtanden, att komma med förslag på förändringar och att hjälpa er genomföra dem.