Att vända utmaningar i livet till något bra

 

Under våren och sommaren är vi många som fått öva oss på att se det positiva i de utmaningar vi mött både i arbetslivet och privat. För mitt företag har det inneburit en minskning av externa uppdrag som fört det positiva med sig att vi har kunnat ägna tid åt internt arbete i företaget. Var ska vi? Varför vill vi dit? Hur tar vi oss dit?

För min del har det varit bra då det funnits mycket tid till reflektion. Det har varit bra och givande eftersom jag under 9 år bara kört på. Ibland har jag till och med haft dubbla uppdrag på hel-och eller deltid.

Att våga satsa samtidigt som allt runtomkring är mer annorlunda än vi någonsin upplevt, eller kanske just därför är en utmaning. Perspektiven ändras och det kommer nog aldrig mer att bli som förut men en sak är säker att det kommer att bli bättre än tidigare om vi lärs oss av det som hänt.

Mitt tips är:

· lär er inte bara av era egna misstag utan omvärldsspana och se vilka misstag som andra har gjort och använd även de i ert eget lärande

· ge inte upp, använd lärdomarna för att reflektera över framtiden

· ta hjälp av andra – det är inte en svaghet utan en enorm styrka att våga be om hjälp

Så till slut en stilla undran om vad allt detta nya kan bära med sig in i framtiden. Den som fortsätter våga mer än den törs får säkert veta mer om det framöver.

En uppmaning till er alla är att fortsätt våga mer än ni törs ni med.

Anna-Karin Olsson

VD AKODO AB