Att cementera tankar

I mitt huvud snurrar det just nu mer än vanligt. Tankarna handlar om kommunikation. I mitt arbete blir jag mer och mer medveten om och observant på, vad som händer i kommunikation med människor och vad som inte händer. Jag tänker på utmaningarna som ligger i att arbeta i olika grupperingar tillsammans med andra och om hur svårt det kan vara att förmedla något. Många gånger funderar jag över om jag varit på samma möte som de andra. Vi tycks ha helt olika berättelser om vad som hände och vad som sades. Och jag slås av hur sällan vi som professionella tillsammans reflekterar över risken att vi är med och cementerar eller förbiser saker genom vårt sätt att agera. Men jag är säker på att det inte är vår tanke och att det inte är något vi gör medvetet. Likväl gör vi det.

Hur gör du för att inte cementera tankar?

Några tips på vägen är att:

  • boka tid med sig själv för ett samtal med sig själv
  • tänka om och tänka tvärtom
  • söka upp personer som tänker annorlunda och som kan bidra med nya perspektiv på saker och ting

Vid pennan

Therese Eriksson, Utvecklingsstrateg