Arbetsgrupp som inte fungerar? Vi hjälper dig

Har ni problem med en arbetsgrupp som inte fungerar? Genom att anlita oss på AKODO kan detta styras upp. Vi tar fram en strategi med tydliga mål och delmål. Vi tar oss an både de mjuka och de hårda värdena, eftersom båda är viktiga att få grepp över när det gäller att skapa en fungerande grupp. Räkna med övningar i teambuilding, coaching och personliga samtal parallellt med hårdhandskarna på vad gäller struktur och ekonomisk översyn.

Så får vi din arbetsgrupp att fungera

Vi arbetar med flera delområden för att göra din arbetsplats bättre och få gruppen att fungera. Enskilda ledare får hjälp med att bli trygga i sitt ledarskap, och därmed bättre på att leda. Organisationsstyrning och beslutsfattande i all ära, men även hantering av medarbetare behöver ske på ett bra sätt.

En fungerande grupp på jobbet handlar också om rätt person på rätt plats. Vi hjälper med att hitta var och ens särart, och se till så att deras styrkor används på rätt sätt inom organisationen. Det är också viktigt att alla får sina behov uppfyllda, och att de får hjälp med att fungera utan konflikt ihop med andra medarbetare.

Vi har fungerande metoder för förändring

Det kan lätt bli mycket snack och lite verkstad när det gäller organisationsutveckling. För oss är det viktigt med en vetenskaplig förankring, Det går inte att gissa vad som ska fungera. TotalSDI är grundbulten i vad vi gör.

Utöver detta är det att spotta i nävarna och agera praktiskt, konkret, som utmärker oss. Det vi kommer fram till är inte alltid populärt, men när förändringsarbetet för en arbetsgrupp genomdrivits blir kunden ofta nöjd. Hos våra konsulter finns både teoretiska och praktisk kunskap som behövs för att nå ett värdeskapande resultat. Få stöd och hjälp av oss – kontakta AKODO här redan idag.